Nomad Rope-Cutter 10.2k ST [DZ]

    PvP

by l_XXGhostXX_l last updated Mar 20, 2023    Patch v1.8

   

Votes: +1

   

Primary DPS

291,186

Firearms  

  2961

Toughness

709,493

Stamina  

  10276

Skill Power

88,830

Electronics  

  2961

Gear

classified gear icon Nomad Chest
Skill Haste  (9%)
Health  (16674)
Ammo Capacity  (56%)
 

1401

classified gear icon Nomad Backpack
Health  (13339)
Bleed Resistance  (17%)
 
 

1401

classified gear icon Nomad Mask
Exotic Damage Resilience  (11%)
Burn Resistance  (17%)
 
 

1401

classified gear icon Nomad Gloves
SMG Damage  (12%)
Skill Haste  (9%)
Health on Kill  (5%)
 

1401

classified gear icon Nomad Knee Pads
Health  (16674)
Shock Resistance  (33%)
Bleed Resistance  (33%)
Burn Resistance  (33%)

1401

classified gear icon Nomad Holster
Skill Haste  (7%)

1401

1401

1401

Gear Mods

Gear Mod - Stamina Mod
Health  (3335)
QUANTITY - 2
  

267

Gear Mod - Stamina Mod
Skill Haste  (3%)
QUANTITY - 3
  

267

Performance Mod
First Aid Self Heal
QUANTITY - 4
  
 

Primary Weapon  -  Navy MP-5 N

Reflex sight
Critical Hit Chance  (8.5%)
Critical Hit Damage  (4%)
Headshot Damage  (6%)
 
Extended Magazine
Magazine Size  (121%)
Critical Hit Chance  (3.5%)
Rate of Fire  (6.3%)
 
Loud vent brake
Critical Hit Damage  (20.5%)
Critical Hit Chance  (3.5%)
Headshot Damage  (6%)
 
Small Grip
Critical Hit Damage  (20.5%)
Optimal Range  (5%)
Reload Speed  (5%)
 

Secondary Weapon  -  MP7

PRO red dot sight
Critical Hit Damage  (20.5%)
Critical Hit Chance  (3.5%)
Headshot Damage  (6%)
 
Extended Magazine
Magazine Size  (121%)
Critical Hit Chance  (3.5%)
Rate of Fire  (6.3%)
 
Loud vent brake
Critical Hit Damage  (20.5%)
Critical Hit Chance  (3.5%)
Headshot Damage  (6%)
 
Short Grip
Critical Hit Damage  (20.5%)
Reload Speed  (5%)
Optimal Range  (5%)
 

Off Hand Weapon  -  M1911

Extended Magazine
Magazine Size  (121%)
Critical Hit Damage  (4%)
Critical Hit Chance  (3.5%)
 
Loud vent brake
Critical Hit Damage  (20.5%)
Critical Hit Chance  (3.5%)
Headshot Damage  (6%)
 

Skills

Talents

Build Guide

This set is used to cut the rope with loot of enemy agents and also applies very well in the group hunt for Rogue...

You can change fire turret for shock turret as needed. And also instead of talent terror and horror use the talent of a fighting medic.

Tato sestava slouží k přeřezávání lana nepřátelských agentů a také se velmi dobře uplatňuje ve skupinovém lovu odpadlých agentů v Dark Zóně.

Můžete si podle typu použití změnit ohnivou věž za šokovou věž a také místo talentu děs a hrůza použít talent bojový medik.

This build is also tested against players with aimbot. With the high skill of the player, you are almost immortal in DZ.......

Tato sestava byla testována i proti hráčům s aimbotem. S vysokou dovedností hráče jste takřka nesmrtelní.....

Detailed Stat Calculations

Average Weapon Damage Per Magazine:    291,186
Average damage per magazine at optimal range with the primary weapon and all bonuses included
Max Weapon Damage Per Magazine:    348,462
Maximum damage per magazine at optimal range with the primary weapon and all bonuses included
Min Weapon Damage Per Magazine:    233,909
Minimum damage per magazine at optimal range with the primary weapon and all bonuses included
Critical Hit Chance:    38%
Critical hit chance with the primary weapon
Critical Hit Damage:    70%
Additional damage dealt with a critical hit from the primary weapon
Body Damage:    14,122
Damage dealt per bullet with a bodyshot from the primary weapon
Headshot Damage:    22,878
Damage dealt per bullet with a headshot from the primary weapon
Range:    16.80m
Optimal range for the primary weapon
Reload Time:    2.10s
Reload time for the primary weapon
Average Weapon Damage Per Magazine:    316,578
Average damage per magazine at optimal range with the secondary weapon and all bonuses included
Max Weapon Damage Per Magazine:    378,090
Maximum damage per magazine at optimal range with the secondary weapon and all bonuses included
Min Weapon Damage Per Magazine:    255,066
Minimum damage per magazine at optimal range with the secondary weapon and all bonuses included
Critical Hit Chance:    33%
Critical hit chance with the secondary weapon
Critical Hit Damage:    86.5%
Additional damage dealt with a critical hit from the secondary weapon
Body Damage:    12,772
Damage dealt per bullet with a bodyshot from the secondary weapon
Headshot Damage:    20,690
Damage dealt per bullet with a headshot from the secondary weapon
Range:    19.95m
Optimal range for the secondary weapon
Reload Time:    1.90s
Reload time for the secondary weapon
Average Weapon Damage Per Magazine:    163,638
Average damage per magazine at optimal range with the sidearm and all bonuses included
Max Weapon Damage Per Magazine:    219,068
Maximum damage per magazine at optimal range with the sidearm and all bonuses included
Min Weapon Damage Per Magazine:    108,208
Minimum damage per magazine at optimal range with the sidearm and all bonuses included
Critical Hit Chance:    7%
Critical hit chance with the sidearm
Critical Hit Damage:    49.5%
Additional damage dealt with a critical hit from the sidearm
Body Damage:    21,929
Damage dealt per bullet with a bodyshot from the sidearm
Headshot Damage:    45,174
Damage dealt per bullet with a headshot from the sidearm
Range:    12.00m
Optimal range for the sidearm
Reload Time:    1.40s
Reload time for the sidearm
Min Firearms:    2,834
The minimum amount of firearms this build will have
Max Firearms:    2,961
The maximum amount of firearms this build will have when fully optimized
Min Stamina:    9,319
The minimum amount of stamina this build will have
Max Stamina:    10,276
The maximum amount of stamina this build will have when fully optimized
Min Electronics:    2,834
The minimum amount of electronics this build will have
Max Electronics:    2,961
The maximum amount of electronics this build will have when fully optimized
Skill Power:    88,830
Improves skills
Skill Haste:    34%
Improves the cooldowns of skills
Max Health:    471,828
The maximum amount of health this build will have when fully optimized
Max Toughness:    709,493
Toughness is a combination of max health and armor
Max Health on Kill:    15%
Health on Kill is a percent of the health you get back when killing an enemy
Protection from Elites:    0%
Additional mitigation vs damage from Elite and Named enemies
Exotic Damage Resilience:    11%
How much exotic damage is mitigated
Bleed Resistance:    50%
How high a resistance to Bleeding this build will have
Blind Deaf Resistance:    0%
How high a resistance to Blindness/Deafness this build will have
Burn Resistance:    50%
How high a resistance to Burning this build will have
Disorient Resistance:    0%
How high a resistance to Disorientation this build will have
Disrupt Resistance:    0%
How high a resistance to Disruption this build will have
Shock Resistance:    33%
How high a resistance to Shock this build will have
Comments (0)
  • No comments yet, maybe you should be first?

Leave a comment